กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา


บุคลากรกลุ่มสาระ  ||  ผลงานกลุ่มสาระ  


 
 

นายอิสระ ทัศน์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) ค.บ. พลศึกษา

   -( ปริญญาโท ) ค.บ. การบริหารกาศึกษา

 

 

นายแสงตวัน วงษ์สูง

ตำแหน่ง : ครู คศ.3(2)

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) กศ.บ. พลศึกษา

   

นางประภา อินสว่าง

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

วุฒิการศึกษา :

 

   -( ปริญญาตรี ) ศษ.บ. สุขศึกษา


 

   

นายศิระ มีประมูล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) วท.บ. พลศึกษา

   

นายกฤษดา เกตุเมือง

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) วท.บ. พลศึกษา


 

   

นายดนัย ปั่นเทพ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) ค.บ. พลศึกษา

 

                      

e-Office
แหล่งเรียนรู้ ONLINEปฏิทิน โรงเรียน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128