กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


บุคลากรกลุ่มสาระ  ||  ผลงานกลุ่มสาระ  

   

นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) คบ. คหกรรมศาสตร์

 

นายสืบสาย ใบแย้ม

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) คบ. เกษตร

   

นายวสันต์ สุวรรณทิพย์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร

   

นางนิภา มหาสุข

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) กศ.พ. คหกรรมศาสตร์

   

นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) วท.บ. คอมพิวเตอร์

   -ใบประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรประกอบวิชาชีพครู

   

นางไพริน ตะโกมา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

   

นางสาวสมิหรา เดชา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) บธ.บ. คอมพิวเตอร์

   -ใบประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรประกอบวิชาชีพครู

   

นางมยุรี บุญทอง

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

    

นางวันเพ็ญ แสงวิเชียร

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

   

นายสุวัสส์ สุขมี

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) คบ. วิศวกรรมอุตสาหการ

   

นายประเสริฐ กุสลางกูรวัฒน์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

   -ใบประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรประกอบวิชาชีพครู

   

นางสาวแก้วเพชร พิมพ์สว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา :  

   -( ปริญญาตรี ) วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

   -ใบประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรประกอบวิชาชีพครู

e-Office
แหล่งเรียนรู้ ONLINEปฏิทิน โรงเรียน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128