กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


บุคลากรกลุ่มสาระ  ||  ผลงานกลุ่มสาระ  


 
 

นางสาวจันทนา คำสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :  

 

นางสาวปราณีต ศรีงาม

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :  

   

นางสาวนภาภรณ์ ใช้คำแช่ม

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :  

   

นางสาวกาญจณี เนียมจันทร์

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :  

 

นางสาวกนกพร บุปผาชาติ

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :

 

นางสาวนริศรา มงคลยศ

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :

 

นางสาวดวงใจ วิถีพานิชย์

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :

 

นายไพศาล คิดอยู่

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :

 

นายเพทาย เฟื่องฟู

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :

 

 

                      

e-Office
แหล่งเรียนรู้ ONLINEปฏิทิน โรงเรียน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128