กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


บุคลากรกลุ่มสาระ || ผลงานกลุ่มสาระ

 

นางบุษยา พัฒน์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) กศ.บ. ภาษาไทย

 

นางดวงเดือน นามนัย

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) ค.บ. ภาษาไทย

 

นางสาวสุจินดา รอดกูล

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาโท ) ศษ.ม. บริหารการศึกษา

 

นางวันเพ็ญ เพชรเพ็ง

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาโท ) ศษ.ม. การสอนภาษาไทย

 

ว่าที่ ร.ต.ธนากร งามกระจาย

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) ค.บ. ภาษาไทย

 

นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่ง

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาโท ) ศษมบ. บริการการศึกษา

 

นายสายยันต์ เดชสายบัว

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) ค.บ. ภาษาไทย

 

นางแหวนพลอย ยิ้มน้อย

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) ศศ.บ. ภาษาไทย

 

นายบุญครอง ทองหอม

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :

 

 


>> Main Menu

e-Office
แหล่งเรียนรู้ ONLINE


ปฏิทิน โรงเรียน

November 2017
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128