ศิลปะ


บุคลากรกลุ่มสาระ || ผลงานกลุ่มสาระ

 

นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) คบ. การบริหารการศึกษา

 

นางกัลยา รัศมีเพ็ญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) คบ. ศิลปะศึกษา

 

นางจันทิมา ชื่นชม

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) คบ. ศิลปะศึกษา

 

นายยุรนันท์ ยะโสธร

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) ศศ.บ. ดนตรีปฏิบัติ

 

นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชร

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา :

 

นางสาวศริญญา จันทร์จินดา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา :

 

 


>> Main Menu

e-Office
แหล่งเรียนรู้ ONLINE


ปฏิทิน โรงเรียน

November 2017
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128