คณิตศาสตร์


บุคลากรกลุ่มสาระ || ผลงานกลุ่มสาระ

 

นางสุวนิชา วรชินา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :

   -( ปริญญาตรี ) กศ.บ. คณิตศาสตร์

 

นางนพรัตน์ วันแก้ว

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) คบ. คณิตศาสตร์

 

นางทิพวรรณ สุทัศน์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) คบ. คณิตศาสตร์
 

นางสาววันดี ทองนวลจันทร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) ศศ.บ. โสตทัศนศึกษา
 

นางรุ่งทิพ ยงยืน

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) กศ.บ. คณิตศาสตร์
 

นางอนุธิดา ชูชื่น

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) คบ. การวัดผลการศึกษา
 

นางสาวปัทมา สุวรรณนัง

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาโท ) วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 

นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตโท ) ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา
 

นางสาวทัศนีย์ เขียวขำ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา
 

นายธนิต พงษ์รอด

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) กศ.บ. คณิตศาสตร์
 

นางสาวทิพย์เกษร จันทร์แจ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) วท.บ. คณิตศาสตร์
 

นายเผ่าพงษ์ โพตระกูล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : 

   -( ปริญญาตรี ) กศ.บ. คณิตศาสตร์

 

 


e-Office
แหล่งเรียนรู้ ONLINEปฏิทิน โรงเรียน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128