กลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 นางบุษยา พัฒน์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาววันดี ทองนวลจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 นายสมเกียรติ วันแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 นางสาวจันทนา คำสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

 นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  นายอิสระ ทัศน์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นางสาวนราภรณ์ เทียนฟัก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน โรงเรียน

May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128