บุคลากร

โรงเรียนหัวหินมีบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับ 8 จำนวน  3  คน  รองผู้บริหารระดับ  7  จำนวน  2  คน  ครูจำนวน  88  คน ครูพิเศษจำนวน  25  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน 6  คนนักเรียนจำนวน  2,200  คน  

ปฏิทิน โรงเรียน

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128