บุคลากร

โรงเรียนหัวหินมีบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับ 8 จำนวน  3  คน  รองผู้บริหารระดับ  7  จำนวน  2  คน  ครูจำนวน  88  คน ครูพิเศษจำนวน  25  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน 6  คนนักเรียนจำนวน  2,200  คน  

ปฏิทิน โรงเรียน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128