บุคลากร

โรงเรียนหัวหินมีบุคลากรที่เป็นผู้บริหารจำนวน  3  คน  ครูจำนวน  109  คน  พนักงานราชการ 2 คน

ครูพิเศษจำนวน  14  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน 5  คน  และนักเรียนจำนวน  2,232  คน  

ปฏิทิน โรงเรียน

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

>> เพลงโรงเรียน

>> วารสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหัวหิน 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77111
Email : huahinschool184@gmail.com โทรศัพท์ : 032-511127 โทรสาร : 032-512128