เกษียณเกษมสุข 59  

วันเดือนปี ไม่เคย จะหมุนกลับ        ผ่านไปแล้ว เลยลับ ไม่กลับหวน

เหลือความหลัง เป็นอดีต ให้ทบทวน        ทั้งในส่วน ดี ไม่ดี ที่ผ่านมา

ชีวิดใน ราชการ งานของรัฐ        กำหนดชัด หกสิบปี ที่อาสา

ทำหน้าที่ ตามกฏกรอบ ตลอดมา        ถึงเวลา เป็นอดีต เช่นเดียวกัน

(โรงเรียน)หัวหินมี ทุกท่านใ ในปีนี้        ทุกท่านมี ความสามารถ ความขยัน

เวลางาน ช่วยเหลือ กันและกัน        ร่วมสนุก สุขสัน ร่วมทำงาน

ได้พบหน้า พูดจา คุยเย้าแหย่        เคยดูแล สุขทกข์ ทักเรียกขาน

คงได้แต่ "เสียดาย" คนทำงาน        อวยพรให้ ทุกท่าน ได้โชคดี

เมื่อเกษียณ ขอให้ เกษมสุข        ปลาตทุกข์ ปรีเปรม เกษมศรี

กราบพ่อราม ที่ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มชีวี อย่าได้มี เจ็บ จน ทุกคนเทอญ....

                                                                                มหาบุญ